call us (+371) 22060139
arba paspauskite čia pranešimui nusiųsti

lt.levenhuk.com » Privatumo reglamentas

Privatumo reglamentas

Privatumas ir asmeninių duomenų apsauga

Asmeninių duomenų tvarkymas yra atliekamas visiškai laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento.

 1. Mes pasiimame jūsų asmeninius duomenis tik gavę jūsų sutikimą;
 2. Mes renkame jūsų asmeninius duomenis, kurie yra reikalingi apdoroti užsakymą ir naujienlaiškio prenumeratai (ir kai kuriems kitiems toliau išvardintiems tikslams);
 3. Mes griežtai saugome jūsų asmeninius duomenis remdamiesi BDAR ir apsaugome juos nuo neteisėtos prieigos, pakeitimų, atskleidimo ar sunaikinimo;
 4. Mes nesidalinsime asmeniniais duomenimis su trečiosiomis šalimis, išskyrus patikimas mokėjimų sistemas, siuntimo ir kurjerių paslaugas, reikalingas įvykdyti jūsų užsakymą ar jūsų prenumeratos sąlygas.

Levenhuk.lt užtikrina jūsų asmeninių duomenų konfidencialumą remiantis Europos Sąjungos teisės aktais asmeninių duomenų apsaugos ir privatumo srityje, t.y. Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR). Tokius duomenis gali sudaryti: vardas, pavardė, antras vardas, gimimo data, amžius, lytis, pašto adresas, kontaktinis telefono numeris ir socialinių tinklų profiliai.

Duomenų rinkimo metu, Levenhuk.lt praneša apie asmeninių duomenų rinkimo priežastis ir kokioms aplinkybėms esant jie gali būti saugomi prieš pašalinant iš mūsų duomenų bazių. Jūsų prašymu, visi asmeniniai duomenys galės būti ištrinti.

Informacija apie svetainės lankytojus (IP adresas, domeno pavadinimas, naršyklės tipas ar operacinė sistema, apsilankymo data ir laikas ir t.t.) yra renkama ir saugoma siekiant stebėti lankytojų statistiką. Ši informacija yra viešai prieinama, todėl Levenhuk.lt neatsako už jos atskleidimą. Tačiau, ši informacija nėra naudojama identifikuoti lankytoją.

Mes naudojame slapukus, mažus failus, kurie yra išsaugomi jūsų kompiuterio kietajame diske, kurie leidžia mums gauti tam tikrą informaciją, padeda mums prisiminti ir apdoroti produktus jūsų pirkinių krepšelyje, suprasti ir išsaugoti jūsų pasirinkimus ateities apsilankymams, sekti reklamos judėjimą bei surinkti suvestinius duomenis apie svetainės lankomumą bei svetainės sąveiką, jog ateityje mes galėtumėme pagerinti svetainės veikimą ir įrankius. Jeigu norite, jūs galite pasirinkti gauti pranešimus į savo kompiuterį kiekvieną kartą, kai slapukai yra siunčiami, arba jūs galite pasirinkti užblokuoti visus slapukus savo naršyklės nustatymuose. Kaip dauguma interneto svetainių, jeigu jūs užblokuosite slapukus, kai kurios iš mūsų funkcijų negalės tinkamai veikti. Kaip bebūtų, jūs vis tiek galėsite daryti užsakymus telefonu ar susisiekę su klientų aptarnavimo centru.

Pateikdami asmeninius duomenis registruodamiesi svetainėje, pateikdami užsakymą ar užpildydami atsiliepimų formą, jūs patvirtinate savo sutikimą tvarkyti ir naudoti jūsų asmeninius duomenis, remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), toliau išvardintais tikslais:

 1. registruojantis Levenhuk.lt svetainėje;
 2. dalyvaujant akcijose, kurias atlieka ar organizuoja Levenhuk.lt;
 3. gaunant informaciją ar reklaminius pranešimus, naujienas ar kitą individualizuotą informaciją;
 4. pateikiant užsakymą Levenhuk.lt svetainėje ar komunikuojant apie užsakymą;
 5. vykdant kitus Levenhuk.lt įsipareigojimus;
 6. paieškos ir istorijos peržiūrėjimo kūrimui Levenhuk.lt svetainėje;
 7. asmeninių duomenų, skirtų formuoti statistiką, naudojimui, paslaugų kokybės gerinimui, svetainės optimizavimui ar kitiems rinkodaros tikslams, kuriuos atlieka ar organizuoja Levenhuk.lt.

Asmeninių duomenų tvarkymas reiškia bet kokius veiksmus ar veiksmų kombinacijas, atliekamas su asmeniniais duomenimis rankiniu būdu ar naudojant automatines priemones, kurios apima asmeninių duomenų rinkimą, įrašymą, formavimą, kaupimą, saugojimą, atnaujinimą, keitimą, išgavimą, naudojimą, perkėlimą (įskaitant perkėlimą trečiosioms šalims, neįtraukiant tarpvalstybinio perkėlimo, jei to reikalauja įsipareigojimas vykdyti pareigas), nuasmeninimą, blokavimą, ištrynimą ir sunaikinimą.

Apdorojus jūsų asmeninius duomenis, Levenhuk.lt imasi būtinų teisinių, organizacinių ir techninių priemonių, reikalingų juos apsaugoti nuo neteisėtos ar netyčinės prieigos, nesuderinto sunaikinimo, pakeitimo, blokavimo, kopijavimo, teikimo, platinimo, o taip pat kitų neteisėtų veiksmų, susijusių su asmeniniais duomenimis.

Levenhuk.lt turi teisę įrašinėti telefoninius pokalbius. Tuo pačiu metu Levenhuk.lt įsipareigoja užkirsti kelią bet kokiai neteisėtai prieigai prie informacijos, gautos telefoninio pokalbio metu, ir tokios informacijos perdavimui trečiosioms šalims, kurios nėra tiesiogiai susijusios su užsakymų ar akcijų vykdymu.

Levenhuk.lt įsipareigoja neatskleisti iš jūsų gautos informacijos apie jūsų asmeninius duomenis. Tuo tarpu, asmeninių duomenų atskleidimas nelaikomas įsipareigojimų pažeidimu tokiu atveju, jei toks atskleidimas yra nustatytas pagal dabar galiojančius Europos Sąjungos teisės aktus.

Bet kuriuo atveju, jei kyla klausimų ar problemų, susijusių su asmeninių duomenų apdorojimu, keitimu ar ištrynimu, jūs galite kreiptis į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną.

Sutikimas gauti pranešimus

Jūs sutinkate gauti reklamą, informacinius laiškus ir naujienlaiškius, kurie yra visiškai pasirenkamojo pobūdžio. Jūs turite teisę bet kuriuo metu pakeisti savo sprendimą ar atsisakyti toliau gauti laiškus, taip pat pareikalauti pakeisti ar ištrinti jūsų asmeninius duomenis iš adresų sąrašo be paaiškinamos priežasties.

Paslaugų pranešimai, informuojantys apie užsakymą ar jo apdorojimo etapus, o taip pat akcijų, kurias jūs esate užsiprenumeravę, etapus ir rezultatus, yra siunčiami automatiškai ir negali būti atšaukiami.