call us (+371) 22060139
arba paspauskite čia pranešimui nusiųsti

„Levenhuk“ garantijos taisyklės


Visiems „Levenhuk“ teleskopams, mikroskopams, žiūronams ir kitiems optiniams produktams, išskyrus priedus, suteikiama neriboto laikotarpio garantija dėl medžiagų ar gamybos trūkumų. Neriboto laikotarpio garantija yra garantija tam laikotarpiui, kol produktas yra rinkoje. Visiems „Levenhuk“ priedams suteikiama medžiagų bei gamybos garantija dvejiems metams nuo įsigijimo datos. „Levenhuk“ suremontuos arba pakeis tokį produktą arba dalį, kuri, atlikus „Levenhuk“ patikrinimą, pripažinta netinkama dėl medžiagų arba gamybos trūkumų. „Levenhuk“ įsipareigojimų dėl tokių dalių remonto ar pakeitimo vykdymo privaloma sąlyga yra tokio produktų grąžinimas „Levenhuk“ kartu su įsigijimo įrodymu, tenkinančiu „Levenhuk“.

Ši garantija negalioja susidėvinčioms dalims, tokioms kaip lemputės (kaitriosioms, šviesos diodų (LED), halogeninėms, energiją taupančioms ir kitų tipų lemputėms), baterijoms (įkraunamoms ir neįkraunamoms) elektros įtaisams ir kt.

Norint grąžinti, būtina gauti Grąžinimo registravimo numerį. Paskambinkite „Levenhuk“ telefonu (+371) 220 60 139 arba susisiekite su mumis elektroniniu paštu arba paštu, kad gautumėte GR numerį, kurį būtina nurodyti ant Jūsų siunčiamo paketo išorinės pusės. Visus grąžinimus būtina įforminti raštu, nurodant savininko vardą, adresą ir telefono numerį, įskaitant bet kokių pastebėtų trūkumų aprašymą. Dalys arba produktai, kurie bus pakeisti, taps „Levenhuk“ nuosavybe.

Klientas bus atsakingas už visas transporto į ir iš „Levenhuk“ arba autorizuotų atstovų bei draudimo išlaidas, ir iš jo bus reikalaujama tokias išlaidas apmokėti avansu.

„Levenhuk“ apgalvotai stengsis suremontuoti arba pakeisti bet kokį produktą, kuriam suteikta ši garantija, per keturiasdešimt penkias dienas nuo gavimo. Jei remontui arba keitimui prireiks daugiau nei keturiasdešimt penkių dienų, „Levenhuk“ atitinkamai apie tai informuos klientą. „Levenhuk“ pasilieka teisę pakeisti bet kurį produktą, kuris nebetiekiamas su konkrečia produktų linija, nauju, lygiavertės vertės ir funkcionalumo.

Ši garantija netaikoma bet kokiems trūkumams ar pažeidimams, atsiradusiems dėl pakeitimo, modifikavimo, nerūpestingo elgesio su produktu, neteisingo naudojimo, netinkamos elektros energijos šaltinių naudojimo, transportavimo pažeidimų, tyčinių pažeidimų ar kitų priežasčių, išskyrus normalų naudojimą ar gedimą arba funkcionavimo pablogėjimą naudojant normaliai. Ši garantija netaikoma produktui, kuris buvo pamestas, pavogtas, numestas, sudaužytas ar bet kokiu kitu būdu pažeistas, arba originalaus produkto modifikacijoms, atliktoms kliento.

„Levenhuk“ atsiriboja nuo visų garantijų, aiškiai nurodytų ar numanomų, nesvarbu, ar jos suteikiamos parduodant arba konkrečiam naudojimui, išskyrus čia nurodytąsias. Vienintelis „Levenhuk“ įsipareigojimas pagal šią apibrėžtą garantiją bus suremontuoti arba pakeisti produktą, kuriam suteikta garantija, laikantis čia pateiktų sąlygų. „Levenhuk“ neprisiima atsakomybės už bet kokius pelno nuostolius, informacijos praradimą arba bet kokius bendrus, specialius, netiesioginius pažeidimus ar pažeidimų pasekmes, kurios gali atsirasti dėl bet kokios garantijos reikalavimų nesilaikymo ar negalėjimo naudotis kokiu nors „Levenhuk“ produktu. Bet kokios garantijos priedams, kurios yra pritaikytos ir kurių negalima atsisakyti, bus apribotos iki dvejų metų nuo įsigijimo datos.

Kai kurios šalys/provincijos neleidžia garantijos išimčių arba apribojimų dėl netyčinių pažeidimų arba pažeidimų, atsiradusių kaip pasekmės, todėl aukščiau minėtieji apribojimai ir išimtys Jums gali būti netaikomi. Ši garantija suteikia Jums specialias juridines teises, ir Jūs galite turėti kitų teisių, kurios skiriasi priklausomai nuo šalies ar provincijos.

„Levenhuk“ pasilieka teisę keisti arba nebetiekti bet kurio produkto be išankstinio įspėjimo.

„LEVENHUK“ PRODUKTŲ SIUNTIMAS REMONTUI

Labai rekomenduojama rinktis tokį siuntimo būdą, kur siūloma sekimo numeris ir būtinas parašas gavimui patvirtinti, kad būtų užtikrintas siuntos saugumas.

Prašome įsitikinti, kad siuntimas apmokėtas avansu ir siunta yra apdrausta visai vertei.

Nepamirškite su siunta nurodyti tokios informacijos: savo viso vardo pavardės, elektroninio pašto adreso, gyvenamosios vietos adreso ir detalaus aprašymo problemos, kuriai turėtų būti taikoma garantija, problemos vietų. Jei reikia, pažymėkite tas vietas nuvalomu rašikliu arba lipnia juostele.

Pasirūpinkite, kad kas būtų Jūsų nurodytuoju adresu siuntos pristatymo laiku.

Produktą prašome siųsti švarų ir originalioje pakuotėje.

PASTABA: Garantija už JAV arba Kanados ribų galioja tik klientams, prekę įsigijusiems iš įgaliotojo „Levenhuk“ atstovo atitinkamoje šalyje arba tarptautinio importuotojo. Prašome susisiekti su jais dėl bet kokių garantinio aptarnavimo paslaugų.

Jei kyla problemų, kurioms taikoma garantija, arba jei Jums reikalinga pagalba naudojantis produktu, susisiekite su vietine „Levenhuk“ atstovybe.